برج های روشنایی

برج نوری یک سازه فلزی با ظاهری چند ضلعی می باشد و بسیار مرتفع است. تعداد وجه بدنه با ارتفاع برج نوری مرتبط است. کاربرد برج نوری برای روشنایی فضاهای گسترده می باشد. برج نوری را با نام های دیگر مثل برج نور، برج روشنایی، دکل روشنایی هم می شناسند. در زبان انگلیسی به برج نور Light Tower یا High Mast lighting می گویند. در ادامه به بررسی بیشتر برج نور می پردازیم.

نمایش دادن همه 4 نتیجه

دسته محصولات

منبع نور

Show value(s)

نوع محصول

Show value(s)

قابلیت ها

Show value(s)
برج-روشنایی-استادیومی

برج روشنایی استادیومی

1
یک سال گارانتییک سال گارانتی
12-month
پاک کردن
برج-روشنایی-سبد-گرد

برج روشنایی سبد گرد

1
یک سال گارانتییک سال گارانتی
12-month
پاک کردن
برچ روشنایی فرودگاهی

برج روشنایی فرودگاهی

1
یک سال گارانتییک سال گارانتی
12-month
پاک کردن
برج-روشنایی-لتیس - روبرو

برج روشنایی لتیس

1
یک سال گارانتییک سال گارانتی
12-month
پاک کردن