نورافکن LED

نمایش 1–9 از 11 نتیجه

دسته محصولات

منبع نور

Show value(s)

نوع محصول

Show value(s)

قابلیت ها

Show value(s)
نورافکن رامند 1 - سه نمانورافکن رامند 1 - پشت

نورافکن LED رامند ۱

ریال1
20W
30W
35w
55w
60W
75W
80w
طول عمر: بالای 50,000 ساعت
IEC 60598-1:2008
استقامت مکانیکی
تعمیر آسان
درجه حفاظت
دوستدار محیط زیست
عدم تولید اشعه فرابنفش
گارانتی 5 ساله
مقاومت بالا
منبع نور LED
نورافکن
صاف
نورافکن رامند 2 - روبرونورافکن رامند 1 - پشت

نورافکن LED رامند ۲

ریال1
100W
120w
150w
طول عمر: بالای 50,000 ساعت
IEC 60598-1:2008
استقامت مکانیکی
تعمیر آسان
درجه حفاظت
دوستدار محیط زیست
عدم تولید اشعه فرابنفش
گارانتی 5 ساله
مقاومت بالا
منبع نور LED
نورافکن
صاف
نورافکن ال ای دی هیمالیا ۱ -سه نمانورافکن ال ای دی هیمالیا 30-35 وات -روبرو

نورافکن LED هیمالیا ۱

ریال1
30W
35w
55w
60W
75W
80w
100W
طول عمر: بالای 50,000 ساعت
IEC 60598-1:2008
استقامت مکانیکی
تعمیر آسان
درجه حفاظت
دوستدار محیط زیست
عدم تولید اشعه فرابنفش
گارانتی 5 ساله
مقاومت بالا
منبع نور LED
نورافکن
صاف
نورافکن LED هیمالیا ۲چراغ هیمالیا 150 وات-روبرو

نورافکن LED هیمالیا ۲

ریال1
120w
150w
175w
200w
250w
طول عمر: بالای 50,000 ساعت
IEC 60598-1:2008
استقامت مکانیکی
تعمیر آسان
درجه حفاظت
دوستدار محیط زیست
عدم تولید اشعه فرابنفش
گارانتی 5 ساله
مقاومت بالا
منبع نور LED
نورافکن
صاف
نورافکن ۴۰۰ وات هیمالیا - سه نمانورافکن ۴۰۰ وات هیمالیا - سه نما

نورافکن LED هیمالیا ۳

ریال1
300w
400W
طول عمر: بالای 50,000 ساعت
IEC 60598-1:2008
استقامت مکانیکی
تعمیر آسان
درجه حفاظت
دوستدار محیط زیست
عدم تولید اشعه فرابنفش
گارانتی 5 ساله
مقاومت بالا
منبع نور LED
نورافکن
صاف
چراغ استادیومی آرنا ۴۰۰ وات- سه نماچراغ استادیومی آرنا ۴۰۰ وات-روبرو

نورافکن استادیومی LED آرنا ۱

ریال1
400W
طول عمر: بالای 50,000 ساعت
IEC 60598-1:2008
استقامت مکانیکی
تعمیر آسان
درجه حفاظت
دوستدار محیط زیست
عدم تولید اشعه فرابنفش
گارانتی 5 ساله
مقاومت بالا
منبع نور LED
نورافکن
صاف
چراغ استادیومی آرنا ۶۰۰ وات-سه نماچراغ استادیومی آرنا 6۰۰ وات-روبرو

نورافکن استادیومی LED آرنا ۲

ریال1
600w
طول عمر: بالای 50,000 ساعت
IEC 60598-1:2008
استقامت مکانیکی
تعمیر آسان
درجه حفاظت
دوستدار محیط زیست
عدم تولید اشعه فرابنفش
گارانتی 5 ساله
مقاومت بالا
منبع نور LED
نورافکن
صاف
چراغ استادیومی آرنا ۸۰۰-۱۰۰۰ وات-سه نماچراغ استادیومی آرنا ۸۰۰-۱۰۰۰ وات-روبرو

نورافکن استادیومی LED آرنا ۳

ریال1
800w
1000w
طول عمر: بالای 50,000 ساعت
IEC 60598-1:2008
استقامت مکانیکی
تعمیر آسان
درجه حفاظت
دوستدار محیط زیست
عدم تولید اشعه فرابنفش
گارانتی 5 ساله
مقاومت بالا
منبع نور LED
نورافکن
صاف
نورافکن ال ای دی الماس 60 و 70 واتنورافکن ال ای دی الماس 60 و 70 وات-کنار

نورافکن LED الماس ۱

ریال1
60W
70w
طول عمر: بالای 50,000 ساعت
IEC 60598-1:2008
استقامت مکانیکی
تعمیر آسان
درجه حفاظت
دوستدار محیط زیست
عدم تولید اشعه فرابنفش
گارانتی 5 ساله
مقاومت بالا
منبع نور LED
نورافکن
صاف