چراغ خیابانی LED

مشاهده همه 7 نتیجه

دسته محصولات

منبع نور

Show value(s)

نوع محصول

Show value(s)

قابلیت ها

Show value(s)
چراغ-خیابانی-ال-ای-دی-رامند۱-سه-نما80w-چراغ-خیابانی-رامند

چراغ خیابانی LED رامند ۱

ریال1
20W
30W
35w
50W
60W
75W
80w
طول عمر: بالای 50,000 ساعت
IEC 60598-1:2008
استقامت مکانیکی
تعمیر آسان
چراغ خیابانی
درجه حفاظت
دوستدار محیط زیست
عدم تولید اشعه فرابنفش
گارانتی 5 ساله
مقاومت بالا
منبع نور LED
صاف
چراغ-خیابانی-ال-ای-دی-رامند۲-سه-نما100w-چراغ-خیابانی-رامند

چراغ خیابانی LED رامند ۲

ریال1
100W
120w
150w
طول عمر: بالای 50,000 ساعت
IEC 60598-1:2008
استقامت مکانیکی
تعمیر آسان
چراغ خیابانی
درجه حفاظت
دوستدار محیط زیست
عدم تولید اشعه فرابنفش
گارانتی 5 ساله
مقاومت بالا
منبع نور LED
صاف
چراغ-خیابانی-هیمالیا-1-سه-نماچراغ-خیابانی-هیمالیا-1-سه-نما

چراغ خیابانی LED هیمالیا ۱

ریال1
30W
35w
55w
60W
75W
80w
100W
طول عمر: بالای 50,000 ساعت
IEC 60598-1:2008
استقامت مکانیکی
تعمیر آسان
چراغ خیابانی
درجه حفاظت
دوستدار محیط زیست
عدم تولید اشعه فرابنفش
گارانتی 5 ساله
منبع نور LED
صاف
چراغ خیابانی هیمالیا 2 - 150 وات سه نماچراغ خیابانی هیمالیا 2 - 150 وات روبرو

چراغ خیابانی LED هیمالیا ۲

ریال1
120w
150w
175w
200w
250w
طول عمر: بالای 50,000 ساعت
IEC 60598-1:2008
استقامت مکانیکی
تعمیر آسان
چراغ خیابانی
درجه حفاظت
دوستدار محیط زیست
عدم تولید اشعه فرابنفش
گارانتی 5 ساله
منبع نور LED
صاف
چراغ-خیابانی-تفتان-35-60-سه-نماچراغ-خیابانی-تفتان-35-60-سه-نما

چراغ خیابانی LED تفتان ۱

ریال1
35w
60W
طول عمر: بالای 50,000 ساعت
IEC 60598-1:2008
استقامت مکانیکی
تعمیر آسان
چراغ خیابانی
درجه حفاظت
دوستدار محیط زیست
عدم تولید اشعه فرابنفش
گارانتی 5 ساله
مقاومت بالا
منبع نور LED
صاف
چراغ-خیابانی-120-وات-ال-ای-دی-تفتانچراغ خیابانی تفتان 120 وات - روبرو

چراغ خیابانی LED تفتان ۲

ریال1
120w
طول عمر: بالای 50,000 ساعت
IEC 60598-1:2008
استقامت مکانیکی
تعمیر آسان
چراغ خیابانی
درجه حفاظت
دوستدار محیط زیست
عدم تولید اشعه فرابنفش
گارانتی 5 ساله
مقاومت بالا
منبع نور LED
صاف
چراغ-خیابانی-تفتان-150-وات-سه-نماچراغ خیابانی تفتان 150 وات- روبرو

چراغ خیابانی LED تفتان ۳

ریال1
150w
طول عمر: بالای 50,000 ساعت
IEC 60598-1:2008
استقامت مکانیکی
تعمیر آسان
چراغ خیابانی
درجه حفاظت
دوستدار محیط زیست
عدم تولید اشعه فرابنفش
گارانتی 5 ساله
مقاومت بالا
منبع نور LED
صاف