آلودگی نوری چیست؟

آیا تا به حال برای شما هم این سوال پیش آمده است که چرا منجمان برای رصد آسمان به کویر می روند؟ برای جواب به این سوال باید با مفهوم “آلودگی نوری” آشنا شوید.

این آلودگی که از مصادیق بزرگ اتلاف انرژی الکتریکی بـه شـمار میرود. به طور کلی به نور اضافی یا مزاحمی اطلاق مـیگردد کـه در محدوده ای خـارج از فضای مد نظر روشنایی منتشر شده باشد.

 آلودگی نوری چیست؟

به طور کلی آلودگی نوری به نوری گفته میشود که آسیب رسان باشد و یا از دید انسان، مزاحم تلقی گردد. این آلودگی که به عنوان یکی از اثـرات پیشـرفت های فناوری بشر تلقی میشود، همانند دیگر آلودگیها نظیر آلودگی صـوتی، آلـودگی هـوا، آب و خاک.این نوع آلودگی میتواند خسارات سنگینی را به همراه داشته باشد.

عوامل ایجاد آلودگی نوری

میزان گستردگی عوامل ایجاد آلودگی نـوری بسیار زیاد است. عوامـل اصـلی شامل منابعی نظیر؛ روشنایی داخلی و خارجی سـاختمان هـا، مراکـز تجـاری، ادارات و کارخانجات، تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی، روشنایی معابر، نورافکن های زمین هـای ورزشی و … میگـردد.

 ایـن پدیده دارای تبعات منفی بسیاری مشتمل بر اثرات زیست محیطی، تأثیر بر ستاره شناسی، تلفات انرژی، ایجـاد یـا تشـدید بیماری، و موارد مشابه است. مطالعه و بررسی در مورد آلودگی های نوری در کشورهای توسعه یافته دارای اهمیت فراوان بـوده و مقابلـه بـا آن میتواند پیامدهای مثبت فراوانی به همراه دارد.

 در راستای مبارزه با آلـودگی نـوری، بـه عنـوان گـام نخست، شناخت اولیه آلودگی نوری و انواع آن و سپس شناخت مصادیق کلی و عوامل بوجود آورنده آن اهمیت دارد.

بدون-آلودگی-نوری

تصویر زیبایی از آسمان شب که آلودگی نوری، ما را از دیدن آن محروم کرده است.

مضرات آلودگی نوری

بـر روی کـره خـاکی، آلـودگی نـوری شـدید در منـاطق صـنعتی و پرجمعیت به وضوح دیده میشود.

مقدار کمی نور میتواند موجب بروز مشکلاتی گردد. به عنوان مثال، اگـر چراغـی که برای روشنايی معابر مورد استفاده قرار گرفته است مقدار بسیار ناچیز 2/0 تا 2/2 درصـد از شار نوری خود را به سمت آسمان هدایت کند موجب افـزایش نورهـای پراکنـده محـیط به میزان 20 تا 200 درصد میگـردد کـه تـا شـعاع 20 کیلـومتری مرکـز آلـودگی، محـیط پیرامون را تحت تأثیر قرار میدهد.

چنـانچـه محـدوده مجـاز برای ایجاد نورهای پراکنده بین 5 تا 10 درصد باشد، باید تمامی چراغهـا بـا نور پراکنده بیش از این مقدار تعویض شوند.

در سیستمهای روشنایی معابر در صورت نصب غیر اصولی ، انعکاس نور چراغ از سطوح معابر و خـارج از معابر نیز بسته به ویژگیهای سطح منعکس کننده نور، میتوانـد مقادیر فوق را به میزان 60 تا 110 درصد دیگر افزایش دهـد. ایـن امـر بـه تنهـایی بیـانگر اهمیت طراحی و اجرای صـحیح سیسـتم روشـنایی در معـابر است.

آلودگی-نوری

نمونه نورپردازی نامناسب نمای ساختمان

نقش تکنولوژی های جدید در کاهش یا افزایش آلودگی نوری 

بزرگترین مشکل در کنترل این نوع آلودگی، عدم آگاهی است.

طراحی نورپردازی به طور صحیح هم در کاهش آلودگی نوری و هم در کاهش مصرف انرژی تأثیر بسیار خوبی دارد. علاوه بر این مزایا آسمان شب را نیز زیباتر می کند.

تاثیر لامپ های ال ای دی جدید در کاهش آلودگی نوری

در لامپ های جیوه با توجه به فشار بالا که برای روشنایی خیابان ها وجود دارد نور به مسیرهای ناخواسته هدایت می شود و همین امر موجب خیرگی نور می شود و انرژی نیز هدر می رود.

– نور قابل هدایت و قابل تنظیم در زوایای مختلف، از جمله ویژگی های مناسب لامپ و چراغ LED است که در زمینه آلودگی نوری می تواند تأثیرات مثبت بسزایی داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 • Instagram
 • Youtube
 • Aparat
 • twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Telegram

آدرس کارخــانـه : اراک، شهـرک صنـعتــی شمــاره ۳ (خیـرآبـاد)، خیابان مبتـکران، گروه صنعتی شایـان بـرق
آدرس دفتر تهران: ابتدای خیابان مطهری، خیابان منصور، پلاک ۵، ساختمان شایان

آدرس ایمیل : info@shayanbargh.com

تلفن کارخانه (۲۴ خط): ۳۳۵۵۳۲۴۸-۰۸۶ دفتر تهران : ۸۸۷۰۹۲۶۸-۰۲۱

۰۸۶-۳۳۵۵۳۲۴۸-۹
۰۸۶-۳۳۵۵۴۱۱۸
 • Instagram
 • Youtube
 • Aparat
 • twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Telegram
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه صنعتی شایان برق می باشد.